Collective Lock intelligent (CLi)

Veilige, gecontroleerde toegang tot medicatie, centraal beheerd en gekoppeld aan de Active Directory

Veiligheid en gebruiksvriendelijkheid

 

Beheergemak

 • Beperkt ongeautoriseerde toegang tot de medicatie
 • Veilige authenticatie met een ID-proximity badge, conventionele smartcard, vingerafdruk,
  pincode of wachtwoord
 • Auto-close van de medicatiebox indien gebruikers afmelden of wisselen van sessie
 • Instellen van auto-close timers welke reageren op inactiviteit binnen een gebruikerssessie
 • Koppeling met Imprivata OneSign middels Confirm ID™
 • Instellingen voor verschillende workflows
  
 
 • Vereenvoudigt compliance met regelgeving
 • Centraal gebruiksbeheer van autorisatierechten
 • Centrale logging van alle gebeurtenissen (wie wanneer en op welke manier toegang heeft gekregen tot medicatie)
 • Mogelijkheid voor koppeling met Active Directory-groep
 • Koppelen van medicatieboxen aan groepen of afdelingen
 • Centraal beheer van (individuele) instellingen zoals automatische timers
   

Elektronische beveiliging

De medicatiebox CLi ontgrendelt met een inlogcode of werknemerspas alle ruime medicatielades. Een elektronisch slot zorgt ervoor dat uitsluitend bevoegde zorgverleners toegang tot de medicijnen hebben. De individueel programmeerbare timer maakt de veiligheid compleet: indien het systeem inactiviteit constateert worden de medicatielades na een gekozen tijd automatisch vergrendeld.
 

Eenvoudige toegang

Door de toevoeging van een intelligente draadloze connector (AWCP) tussen de medicatiebox en de geïntegreerde computer (fat client of thin client) van AMiS, communiceert de intelligente medicatiebox met het ziekenhuisnetwerk. De zorgverlener krijgt toegang tot de medicatiebox middels een persoonlijke (pin)code of wachtwoord, welke ingevoerd wordt via het normale toetsenbord of touchscreen. Sterker nog; autoriseren en authentiseren kan voortaan zelfs met de medewerkerspas (ID-proximity badge)! Een eenvoudige handeling voor verpleegkundigen waarbij gebruiksgemak en veiligheid vooropstaat.

 

Overzichtelijk te beheren

Het CLi Management Dashboard maakt de inrichting en het beheer van autorisatierechten en specifieke medicatiebox-instellingen centraal overzichtelijk. Alle medicatieboxen zijn met CLi vanaf één centrale werkplek te beheren: autorisatie van gebruikers, instellen van de (individueel) programmeerbare timers, maar ook het inzien van logbestanden. Een bijkomend voordeel is dat er real-time informatie beschikbaar is over welke medewerker toegang heeft (gehad) tot welke medicatiebox en met welke autorisatiewijze. Tevens is in te zien hoe vaak en door hoeveel zorgverleners in het proces gebruik is gemaakt van de medicatiewagen.

 


 

  

Integratie

 • Middels AMiSconnect geïntegreerd in het ziekenhuisnetwerk
 • Draadloze koppeling AMiS computer (AWCP)
 • Geen installatie van lokale drivers en bestanden benodigd
 • Ondersteunt desktop infrastructuren: CITRIX XenDesktop/XenApp met HDX, VMware Horizon View met PCoIP, Microsoft App-V en Microsoft Remote Desktop Services
 • Middels koppeling met Active Directory alle gebruikers eenvoudig beheren


Draadloos verbonden

Met het Alphatron Wireless Communication Protocol (AWCP) krijgen gebruiker en beheerder vanaf de computer draadloos toegang tot de medicatiebox.
Een op RFID gebaseerde Nearfield Communicator zorgt ervoor dat data veilig wordt overgedragen tussen de AMiS en de Medicatiebox.

Volledige integratie in ziekenhuisnetwerk

De CLi medicatiebox communiceert binnen het ziekenhuisnetwerk zonder installatie van drivers en lokale bestanden. De medicatiebox wordt automatisch in de CITRIX-sessie meegenomen. 

Koppeling Active Directory

Middels Active Directory worden gebruikers eenvoudig geïmporteerd en worden middels een LDAP-connectie up-to-date gehouden. Binnen de box is het mogelijk om
per gebruiker een persoonlijke pincode toe te kennen. Binnen de beheeromgeving is het mogelijk om per gebruiker een persoonlijke pincode toe te kennen of medewerkerspas te koppelen.

Koppeling Imprivata

Door de Imprivata koppeling is het mogelijk om de CLi-medicatiesoftware te verbinden met Imprivata Confirm ID™, waardoor autorisatie middels het Imprivata-systeem ook wordt gelogd en beheerd.

 

 


 
De applicatie

Toegang tot de medicatiebox

Inloggen   Toegang    
    Indien de medicatiebox automatisch sluit zal de inlogpagina weer worden weergegeven. Na het - al dan niet handmatig - sluiten van de box zal de indicator op de box ‘LOCKED’ aangeven.

Automatisch sluiten
De medicatiebox sluit automatisch na (individueel) instelbare timers, de timer reageert op activiteit van de gebruiker op de computer. Het aantal resterende seconden is zichtbaar onderin het scherm.
Inloggen in de applicatie kan bij CLi middels een medewerkerspas of persoonlijke pincode. Bij de juiste identificatie ontgrendelt de medicatiebox.   Na het inloggen wordt het volgende scherm weergegeven en toont aan dat de box geopend is.  

 

Centrale beheeromgeving

Inloggen als administrator kan vanaf elke werkplek met toegang tot de client-applicatie.

 • Overzicht (algemene instellingen)
 • Overzicht en beheer van alle medicatieboxen in het netwerk
 • Medicatieboxen koppelen aan afdelingen en groepen
 • Individuele instellingen per medicatiebox beheren
 • Gebruikersbeheer; o.a. middels koppeling met Active Directory groepen
 • Autorisatie-instellingen wijzigen (pincode, pas, Imprivata-integratie)
 • Algemene instellingen wijzigen van o.a. workflows en timerfuncties
 • Inzien van logboeken van medicatieboxen, afdelingen en gebruikers